Styrelseengagemang

Företagsledningen i små och medelstora företag består vanligtvis av ägaren och till denne närstående personer.
Styrelsen beslutar ofta om strategiskt avgörande frågor och är formellt ytterst ansvarigt för bolaget.
Vår uppfattning är att ett aktivt styrelsearbete med stöd av externa styrelseledamöter ofta leder till konkurrensfördelar.
Styrelsearbetet blir mer levande och av större vikt när externa parter är delaktiga.

Vi inom essus har omfattande erfarenhet av styrelseengagemang i små och medelstora företag i många olika branscher.
Vi medverkar gärna i styrelsearbetet i syfte att vidareutveckla Ditt företag.

Kontakta gärna oss så diskuterar vi vilka tjänster som är mest lämpliga för Er >>