Kontakt

INGEMAR ESBJÖRNSSON
Styrelseengagemang, ledningsfrågor
och företagsöverlåtelser

ingemar@essus.se
073-445 19 01
NIKLAS WOLFHAGEN
Styrelseengagemang, ledningsfrågor
och ekonomistyrning

niklas@essus.se
073-445 19 02
STEFAN BENGTSSON
Ekonomistyrning,
rapportering, bokslut och skatter

stefan@essus.se
073-445 19 03
INGELA ESBJÖRNSSON
Redovisning, rapportering,
bokslut och skatter

ingela@essus.se
073-445 19 04
CARINA HOLMGREN
Redovisning, rapportering,
bokslut och löner

carina@essus.se
073-445 19 05
JEANETTE LEANDER
Redovisning, rapportering,
bokslut och löner

jeanette@essus.se
073-445 19 06
SANDRA WOLFHAGEN
Redovisning, rapportering,
bokslut och löner

sandra@essus.se
073-445 19 07
ALEXANDER ESBJÖRNSSON
Ekonomistyrning,
rapportering, bokslut och skatter

alexander@essus.se
073-445 19 08
Lafta Design Logotyp